Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

Misja i zasady działania

 1. Misja i zasady działania

      Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego istnieje od 1991 r. Jest niezależną samofinansującą się organizacją pozarządową non profit, która realizuje misję wspierania zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

      Szpital Śląski w Cieszynie powstał w 1888 r. w parku o powierzchni 8 ha.
   

  Nr KRS Fundacji 0000130105
 

 1. Fundacja:

      Rada skład - 13 osób
      Zarząd skład - 9 osób
   
 2. Rada i Zarząd FZŚC pracują społecznie

      Fundacja w szczególny sposób dba o przejrzystość i jawność swoich działań, uważając to za podstawę budowania zaufania społecznego.
      Sprawozdania finansowe Fundacji co roku przekazywane są do wiadomości publicznej.
      Obszerne sprawozdania z działalności Fundacji dostępne są w biurze FZŚC.
      Sprawozdania Finansowe przesyłane są do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwych Ministerstw, Starostwa, Urzędu Skarbowego.

      Biuro FZŚC mieści się w Cieszynie, ul. Bielska 8, zatrudnia 1 osobę w ramach 5/8 części etatu.

     
 3. Sposoby pozyskiwania środków:
 • 1 % z podatku od wynagrodzeń
 • darowizny Załóg Zakładów Pracy, Instytucji, Urzędów z terenu Śląska Cieszyńskiego
 • darowizny osób prywatnych
 • wpłaty celowe od Darczyńców
 • organizowanie zbiórek ulicznych
 • skarbonki
 • prowadzenie parkingu
 • darowizny rzeczowe (urządzenia medyczne, aparatura, komputery)
   

      Wszystkie zebrane środki przekazywane są na pomoc w zakupach: aparatury medycznej, diagnostycznej, terapeutycznej dla Naszego Szpitala i CPR.

 

    W Szpitalu leczonych jest rocznie około 20 000 pacjentów, rodzi się około 1 400 dzieci.
    W ciągu minionych 18 lat prawie każdy mieszkaniec Powiatu Cieszyńskiego skorzystał z aparatury i sprzętu zakupionego przez Fundację.
    Każde dziecko urodzone w tym okresie diagnozowane było aparaturą zakupioną dzięki Państwa pomocy.

 

 • Kota : PKO BP 97 1020 1390 0000 6602 0019 0280
 • Bank BPH 73 1060 0076 0000 3200 0007 2723

 

    Nikt z nas nie wie, kiedy sam będzie musiał z "owoców" działalności Fundacji korzystać.

 

Dlatego... wspierajmy Fundację!

 

    Możecie Państwo zapoznać się z naszą działalnością , dokonanymi zakupami w roku ubiegłym a także w latach wcześniejszych.