Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

RADA I ZARZĄD

ZARZĄD  FUNDACJI:
(VI Kadencja lata 20012- 2016)

 
ZARZĄD i RADA FUNDACJI PRACUJE SPOŁECZNIE
 

 1. Inez Scherle Prezes
 2. Stanisław Hławiczka Vice Prezes
 3. Bernard Andrzejewski Vice Prezes
 4. Maciej Krzanowski Vice Prezes
 5. Danuta Łabaj Członek Zarządu
 6. Irena Kwaśny Członek Zarządu
 7. Andrzej Mytnik Członek Zarządu
 8. Stanisława Ewa Kielar Skarbnik
 9. Małgorzata Wacławik-Syrokosz Sekretarz
   

 
RADA FUNDACJI:

 1. Andrzej Kubik Przewodniczący
 2. Janusz Martynek Vice Przewodniczący
 3. Stefania Szymańska Sekretarz
 4. Paweł Czupryna Członek Rady
 5. Czesław Gluza Członek Rady
 6. Piotr Firczyk Członek Rady
 7. Janusz Karbowniczek Członek Rady
 8. Danuta Kuźma Członek Rady
 9. Marek Londzin Członek Rady
 10. Jan Melcer Członek Rady
 11. Jerzy Nogowczyk Członek Rady
 12. Alina Rakowska Członek Rady
 13. Mieczysław Szczurek Członek Rady
   

 

BIURO FUNDACJI

 1. Od 1998 roku prowadzi Helena Harok

 

Społecznie pracowali w Fundacji:

 

Zarząd Fundacji:

 1. Bronisław Roik  - Preses  
 2. Jerzy Górniak
 3. Zbigniew Gąszczyk
 4. Mieczysław  Kercz  
 5. Andrzej Cebula
 6. Adam Broda
 7. Czesław Kapała
 8. Joanna Kołodziejczy
 9. Mieczysław Smugała
 10. Ewa Panak
 11. Barbara Karnas-Greń
 12. Dariusz Babiak

Rada Fundacji:

 1. Otto Ślosarczyk -  Przewodniczacy Rady
 2. Paweł Witala     - Z-ca Przewodniczacego Rady
 3. Robert  Danel   
 4. Janina Kasztan
 5. Stanisław Jonkisz
 6. Zofia Górska
 7. Stanisław Walica
 8. Andrzej Georg
 9. Jan Olbrycht
 10. Bernard Andrzejewski
 11. Kazimierz Wikliński
 12. Zdzisław Majętny
 13. Paweł Bury
 14. Grażyna Dzierżek 
 15. Tomasz Kiereś